Helglass rekkverk

Vi leverer 2 forskjellige type stolpeløse helglass rekkverk.

Den ene typen er helglass rekkverk montert i kraftig Alu profil 125 m.m. Og andre typen er helglass rekkverk boltemontert.

Boltemonterte rekkverk brukes Ø40-50-60 m.m rustfrie glass adaptere

Glass 16,76 m.m - 21,52 m.m herdet og laminerte glass med polerte kanter

Begge rekkverk leveres og monteres med og uten topprekke.

Det er utført beregninger på styrken til rekkverket slik at disse kan leveres med dokumentasjon

for rekkverks høyder inntil 1,2 meter. Beregningen er gjort med horisontal last 1,5 kN dvs

brukskatogori A,B,C1,C2,C3,C4 og D etter NS-EN 1991-1-1 tabell NA 6.12.